Kategoriat
Katolinen Raamattu

Katolinen

catholicus, καθολικός (katholikós), catholic = katolinen, yleinen, yhteinen

Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 12:27 (PR38)

Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Paavalin kirje efesolaisille 1:22-23 (PR38)

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Johanneksen evankeliumi 17:20-23 (PR38)

Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,

Apostolien teot 2:42-44 (PR38)

se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.

Paavalin kirje roomalaisille 1:12 (PR38)