Kategoriat
1517 Five Solas Sola scriptura

Sola scriptura – Yksin Raamattu

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Paavalin toinen kirje Timoteukselle 3:16-17 (PR38)

Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois.

Viiden Mooseksen kirja 12:32 (PR33)