Kategoriat
1517 Five Solas Sola scriptura

Sola scriptura – Yksin Raamattu

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Paavalin toinen kirje Timoteukselle 3:16-17 (PR38)

Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois.

Viiden Mooseksen kirja 12:32 (PR33)

Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Johanneksen ilmestys 22:18-19 (PR38)

Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.

Psalmit 19:8 (PR33)

Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.

Psalmit 119:140 (PR33)

Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Psalmit 119:160 (PR33)

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:17 (PR38)